SQM megközelítéseink » ISO 9126

Tapasztalatunk szerint a szoftvertermék minőségi attribútumait és mérőszámait a legrészletesebben az ISO 9126 szabvány fogalmazza meg, amely a következő részekből áll:

  • 1. Rész: Minőségi modell (ISO/IEC 9126-1:2001)
  • 2. Rész: Külső metrikák (ISO/IEC TR 9126-2:2003)
  • 3. Rész: Belső metrikák (ISO/IEC TR 9126-3:2003)
  • 4. Rész: Használat közbeni metrikák (ISO/IEC TR 9126-4:2004))

Az “1. Rész” a szoftvertermékek esetében alkalmazandó minőségi modellt írja le. A modell két részből áll: a belső és külső minőség, illetve a használt közbeni minőség részből.

Az első modellrész hat jellemzőt definiál a belső és külső minőségre, melyeket tovább oszt al-jellemzőkre, s ezek  mérésére végül külső, illetve belső metrikákat határoz meg. (Belső minőségi jellemzők az olyan jellemzők, amelyek magát a szoftver terméket jellemzik, pl. méret. A külső jellemzők függnek attól a környezettől, amelyben a szoftver működik, vagyis nem mérhetők közvetlenül a szoftveren, csak a működésben lévő szoftveren, pl. hibák száma.)

A belső és külső minőségre a következő hat jellemzőt (magas szintű minőségi attribútumot) definiálja a szabványcsalád:

Minőségi jellemző

Meghatározás

Funkcionalitás

A szoftvertermék azon képessége, hogy adott körülmények között biztosítani tudja azokat a funkciókat, amelyek a követelményekben meghatározásra kerültek.

Megbízhatóság

A szoftvertermék azon képessége, hogy adott körülmények között egy meghatározott szinten tudja tartani a teljesítményét.

Használhatóság

A szoftvertermék azon képessége, hogy adott körülmények közötti használat során érthető, tanulható, használható és vonzó legyen a felhasználónak.

Hatékonyság

A szoftvertermék azon képessége, hogy adott körülmények között biztosítani tudja a megfelelő teljesítményt a felhasznált erőforrásokhoz viszonyítva.

Karbantarthatóság

A szoftvertermék módosíthatósági képessége. A módosíthatóság magába foglalja a szoftver javítását, fejlesztését és adaptálását a környezetben, illetve követelmények és funkciók meghatározásban történt változásokhoz.

Hordozhatóság

A szoftvertermék azon képessége, hogy átvihető legyen egyik környezetből a másikba.

Az előzőleg ismertetett hat minőségi attribútum felhasználóra gyakorolt kombinált hatása a “használat közbeni minőség” jellemzőkkel írható le, amelyek a modell második részében kerülnek meghatározásra. A modell második része (ez a szabvány 4. részében kerül részletes leírásra) a szoftver használata során a felhasználó szemszögéből tapasztalható jellemzőkkel foglalkozik. A szabványcsalád négy “használat közbeni jellemzőt” definiál, melyek a következők:

Minőségi jellemző

Meghatározás

Hatásosság

A szoftvertermék azon képessége, hogy a felhasználónak lehetővé tegye meghatározott célok pontos és teljes elérését, bizonyos használati mód mellett. A tervezett tevékenységek megvalósításának és a tervezett eredmények elérésének mértéke.

Termelékenység

A szoftvertermék azon képessége, hogy a felhasználót meghatározott erőforrások felhasználásával, bizonyos célok elérésében segítse.

Biztonság =

üzembiztosság

A szoftvertermék azon képessége, hogy az emberekre, szoftverre, berendezésekre vagy a környezetre gyakorolt hatása csakis elfogadható mértékben legyen kockázatos.

Elégedettség

A szoftvertermék azon képessége, hogy a meghatározott felhasználási körülmények között a felhasználót elégedetté tegye.

További információkért lásd: ISO/IEC 9126-1: Software engineering - Product quality - Part 1: Quality model (2001). ISO/IEC TR 9126-2: Software engineering - Product quality - Part 2: External metrics (2003). ISO/IEC TR 9126-3: Software engineering - Product quality - Part 3: Internal metrics (2003). ISO/IEC TR 9126-4: Software engineering - Product quality - Part 4: Quality in use metrics (2004)