Servicii » Evaluări interne de maturitate

Prin evaluări interne de maturitate oferim o privire generală asupra proceselor tehnice, manageriale şi de suport ale firmelor producătoare de software, evaluând procesele după principii generale. Avantajul acestor evaluări este că nu verificăm doar conformaţa faţă de un model sau standard, dar şi ajutăm firmele să înţeleagă, care dintre modelele cunoscute şi folosite în lume este mai avantajos şi indicat să-l introducă.

În raportul de evaluare specificăm părerea noastră cu privire la modelul pe care îl considerăm a fi cel mai util pentru firma examinată. Având în vedere situaţia firmei şi experienţele internaţionale specificăm cu aproximaţie timpul, efortul şi costul necesar pentru introducerea unui model (de exemplu CMMI sau SPICE), respectiv pentru un anumit nivel de abilitate/maturitate.