Servicii » Cercetare

SQI a participat în proiectele de cercetare care au avut scopul dezvoltarea calităţii programelor (software). În aceste proiecte am colaborat în primul rând cu partenerii noştri BUTE, DCEIT, TUE IS şi ESI.

Am participat în două proiecte de cercetare sprijinite de TST-GVOP-2004-K+F şi KKK-GVOP-2004-K+F-3-2-2 (www.kutatas.hu).

În cadrul proiectului TST-GVOP-2004-K+F- 3.3.1 , SQI a fost coordonatorul proiectului denumit “Dezvoltarea în Ungaria a serviciilor de nivel mondial conectate la îmbunătăţirea şi auditarea calităţii software”. Sarcinile de cercetare au pornit de la ideea că alegerea adecvată a unui model de calitate soft şi aplicarea corectă a acestuia la un caz concret este o problemă destul de complicată, si nu este încă sprijinită de nici o metodologie sau instrument soft. Din această cauză, ca parte a proiectului, am realizat o metodologie pentru a sprijini orientarea şi alegerea între caracteristicile şi modelele legate de calitatea software-ului.

În cadrul proiectului “KKK-GVOP-2004-K+F-3-2-2″, SQI a participat la înfiinţarea şi rularea Centrului de Cooperare şi Cercetare Informaţională din cadrul Universităţii Eötvös Lóránd din Budapesta. Printre sarcinile de cercetare principale au fost: maparea modelelor de calitate şi ciclurilor de viaţă utilizate de firmele de dezvoltare soft din Ungaria şi dezvoltarea unui concept general cu privire la posibilităţile de dezvoltare în acest domeniu, având în vedere situaţia locală, în contextul trendurilor observate pe plan internaţional.