Cursuri » Curs introductiv CMMI-SVC v1.3

În cadrul cursului cu durata de 2 zile prezentăm formarea, structura şi elemetele de bază ale modelului CMMI for Services. Ne oprim asupra schimbărilor în model şi auditare datorate lansării versiunii CMMI v1.3 ale modelului în noiembrie 2010. Prezentăm grupurile de procese ale CMMI, particularităţile conceptului de a utiliza modelul “în etape” (staged) şi “continuu” (continuous), structura, elementele şi relaţia nivelelor de capabilitate-maturitate. Oferim cunoştinţe detailate despre metoda SCAMPI, care serveşte la auditarea modelului, ilustrând aplicarea sa cu exemple practice. Ne oprim asupra relaţiilor dintre ISO 9001:2008 şi CMMI. Bazându-ne pe experienţa proprie, prezentăm modul optim de alegere dintre cele două moduri de abordare ale modelului. La sfârşitul cursului participanţii vor fi informaţi asupra modelului, vor cunoaşte elementele de bază ale acestuia şi vor fi capabili să le folosească în activităţile proprii.

Despre date şi cursuri pe grupe la sediul firmei client scrieţi-ne pe adresa: bujaki.attila@sqi.hu.