Szolgáltatásaink » Kutatás

Az SQI - Magyar Szoftverminőség Tanácsadó Intézet részt vesz a szoftver minőségének fejlesztését célzó kutatási projektekben. Ezekben a projektekben elsősorban partnereinkkel, a BME IIT-vel, a TUE IS-sel és az ESI-vel működünk együtt, de folyamatosan törekszünk további felsőoktatási és kutatási intézményekkel való kapcsolatra is.

  • Az SQI Kft. a Polygon Informatikai Kft. alvállalkozójaként egy különleges, szoftverminőség-irányítási eljárásokat támogató rendszer kifejlesztésébe működik közre. A 197 millió forintos költségvetésű, két évig tartó fejlesztés kiemelkedően magas szakmai értékelés alapján 120 millió forintos uniós támogatást kapott. A Budapesti Műszaki Egyetemmel közös projekt a CMMI modell (Capability Maturity Model Integration) informatikai leképezését szolgálja, amelyet eredetileg az amerikai védelmi minisztérium megrendelésére fejlesztett ki a Carnegie Mellon Egyetem, de mára világszerte több száz ipari és kormányzati szereplő alkalmazza.
  • Az SQI Kft munkatársai részt vesznek a TECH_08_A2-SZOMIN08 K+F projektben melynek célja a desktop, a szerver, a mobil és telekommunikációs világ szoftvereszközeire forráskód minőségmonitorozó eszköz és szolgáltatás fejlesztés forráskód- és folyamat metrikák és hatáselemzés segítségével, teljessé téve azt az ISO 9126 és CMMI szerinti minősítési séma kidolgozásával. Munkatársaink a minőségbiztosítási sémák kidolgozásához járulnak hozzá.
  • Az SQI Kft részt vesz a NESSI-ben. A NESSI-Hungary Szoftver és Szolgáltatások Nemzeti Technológiai Platform az ipar, a tudomány, a felhasználók és a szabályozók stratégiai együttműködését célozta meg az ICT területén a szakterület közös érdekeit tükröző stratégiai kutatási irányok meghatározása, stabil és ösztönző innovációs környezet kialakítása és ezen keresztül a versenyképesség és a gazdasági eredmények fokozása érdekében. A Platform különös figyelmet fordít a saját szakterületén az európai és hazai kiemelt projektek kezdeményezésére, illetve az azokhoz való csatlakozásra. A működés fő alapelvei: nyitottság, koordináltság, áttekinthetőség, hatékonyság, önszerveződés.

Részt vettünk két, a Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja, NFT-EU Támogatások Rendszere által támogatott kutatási projektben.

  • A TST-GVOP-2004-K+F- 3.3.1 pályázat keretében az SQI koordinálta “A szoftver minőségét fejlesztő és tanúsító, világszínvonalú szolgáltatások kialakítása Magyarországon” című projektet. E projekt kutatási feladatai abból indultak ki, hogy megfelelő szoftverminőségi modell kiválasztása és a konkrét esetnek megfelelő alkalmazása igen bonyolult feladat, amelyet jelenleg semmilyen módszertan vagy számítógépes eszköz nem támogat. A projekt részeként kidolgoztuk a szoftverminőség jellemzői és modelljei közötti tájékozódást, választást támogató módszertant.
  • KKK-GVOP-2004-K+F-3-2-2 pályázat keretében az SQI részt vett az “ELTE Informatikai Kooperációs Kutatási és Oktatási Központ (ELTE IKKK) létrehozása és működtetése” c. projektben. Kutatási feladataink között e projektben elsősorban a magyarországi szoftverfejlesztő cégek által alkalmazott életciklus - és minőségi modellek feltérképezése szerepelt, majd a hazai helyzetet a nemzetközi szinten tapasztalt trendekkel összevetve, átfogó koncepció kidolgozása az e téren történő fejlesztési lehetőségekre vonatkozóan.

Munkatársaink részvételével végrehajtott, korábbi nemzetközi kutatási projektek

  • PHARE projekt: HU9607/01/01, Machine Industry Export Marketing Programme, 1999-2000
  • OMFB-PHARE projekt : TD&QM, H 9305-02/1028: PM2 módszertan alkalmazása, 1996-1997
  • TEMPUS-CUSE_S_JEP-07771-95 projekt, szoftver technológia és szoftverminőség témakörben, 1994-1997
  • EU-Framework5: SILK.